Neem een om stil te staan, te kijken, te luisteren,
na te denken, te reflecteren, te beslissen, en dan actie te nemen.

Bemiddeling

Fricties binnen organisaties waren er, zijn er en zullen er altijd zijn. Daar waar mensen zich ontmoeten ontstaan mooie en minder mooie verhalen. 

Onvermogen tot communiceren, en nog meer tot luisteren, vormen vaak een grondslag voor conflicten. Met een open geest en met mededogen kunnen kijken naar de ander, en ook naar jezelf, is het streefdoel. Vaak is dit echter pas mogelijk als de emoties tot rust gekomen zijn.

Levenswijsheid beweegt mij tot een preventieve aanpak: het stimuleren van een houding om met elkaar in gesprek te gaan. 

Hoe? Het inzetten van de kardinale deugden verhelderen de kwestie en maken de essentie bespreekbaar:

  • Verstandigheid (prudentia): het gebruik van de rede;
  • Moed (fortitudo): de juiste vorm van bezieling en verontwaardiging;
  • Maat (temperantia): het vermogen jezelf te beheersen door je behoeften en emotie aanwezig te laten zijn in de mate dat ze je dienen;
  • Rechtvaardigheid (justitia): ervoor zorgen dat ieder zijn plek krijgt.

Mijn werkwijze: mensen met elkaar in gesprek brengen, liefst voor het tot escalatie komt. Dit betekent concreet:

  • de betrokkenen hun eigen verhaal laten brengen,
  • hen leren luisteren,
  • zowel de inhoud als de emotie een plaats geven, om dan uiteindelijk samen een weg vooruit te bepalen.

erkend bemiddelaar – Federale Bemiddelingscommissie
 

 

Wilt u meer weten…. contacteer mij

Tevreden klanten

Eurocontrol MUAC
INVE Aquaculture
Janssens Pharmaceutuca
Philips
SEW Eurodrive
Terumo
Umicore
VMZinc