Neem een om stil te staan, te kijken, te luisteren,
na te denken, te reflecteren, te beslissen, en dan actie te nemen.

 

Wat een soep!’

‘Wat een kluwen!’

'Zo veel realiteiten met elkaar verstrengeld!’

 

Complexiteit: het thema dat in allerlei vormen naar boven komt bij coaching trajecten, bemiddelingsopdrachten en trainingen

De complexiteit om binnen een bedrijfsstructuur een vruchtbaar evenwicht te vinden tussen enerzijds de voorkeuren en eigenheden van de persoon en anderzijds de te behalen doelstellingen opdat zowel het individu als de organisatie tot hun volle recht komen.

Hoe ga je om met de verbinding van het hoofd, het hart en het lijf in deze context?  Hoe behoud je een gezond evenwicht?

Moeilijke thema’s durven bevragen en onbevooroordeeld in verbinding blijven, creëert ruimte voor de vraag die zich aandient. Samen onderzoeken, kijken naar de verscheidene realiteiten, er betekenis aan geven. Elke vraag nodigt uit tot een aangepaste werkwijze. De methodiek die ingezet wordt, staat in functie van de vraag.

Mijn focus is complexe gesprekken faciliteren.

Achtergrond: zowel de therapeutische omgeving als de bedrijfswereld waren waardevolle werkgevers; ervaring heb ik verkregen in kleine en globale organisaties. Onder het label van Time Out!, in samenwerking met collega’s, vervul ik opdrachten voor de overheid en de private sector, zowel nationaal als internationaal. Vanuit deze diverse ervaringen en de continue investering in mijn ontwikkeling help ik zoeken naar antwoorden die van betekenis zijn.

Tevreden klanten

Eurocontrol MUAC
INVE Aquaculture
Janssens Pharmaceutuca
Philips
SEW Eurodrive
Terumo
Umicore
VMZinc